Bugün 14 Ağustos 2022, Pazar         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
0
0
27.388

Web sitemiz yenilendi.

Kalite Politikası

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılamaya yönelik hedefleri doğrultusunda "Kalite Politika"mızı aşağıda yer alan özellikleri kapsayacak şekilde belirlemiştir;

  • İşletmemizin faaliyet alanları içindeki rolüne uygunluk,
  • Yasal ve düzenleyici şartlar ile müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan şartlarına uyum,
  • İşletmemizin tüm seviyelerinde açıklanarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,
  • Sürekli uygunluk için gözden geçirme,
  • Uygun bir dille iletişim,
  • Ölçülebilir hedeflerle desteklenme.

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.